Hovedformålet med toktet er å frambringe en årlig aldersbasert mengdemålingsindeks med usikkerhetsestimater for nordøstatlantisk makrell. En standardisert pelagisk trålmetode (swept-area) blir brukt for å skaffe mengdeindeks og romlig utbredelse av makrellbestanden i relasjon til andre tallrike pelagiske fiskebestander, skriver Havforskningsinstituttet på sin nettside.

- Mengdeindeksen for makrell økte med 43 prosent i biomasse og 43 prosent i antall individer. Toktrapporten viser ellers at det er to store fangster som påvirker resultatene mye, en fangst i islandsk sone og en fangst i norsk sone. Disse to fangstene bidrar sterkt til totalindeksen og fører til at usikkerheten i estimatene blir stor, sier Dingsør.

 

Gjert E. Dingsør, ressursforsker i Fiskebåt. Foto: CF Wesenberg.

 

Dingsør viser til at toktestimatet vil bidra positivt til bestandsestimatet som skal beregnes av ICES i København i denne uken, og som legges til grunn for kvoterådet som kommer 30. september.