Hovedfunnene er at den estimerte biomassen var omtrent 23 prosent høyere, og det estimerte antallet omtrent 35 prosent høyere sammenlignet med fjorårets tokt. Usikkerheten i årets estimat er på samme nivå som i fjor med en relativ standardfeil på 15–16 prosent.

Ifølge havforskerne var gytevandringen sen i år, og forskningstoktet som startet i Bergen møtte ikke silde før på Haltenbanken. Mye av silda som ble målt i år stod på og rundt Røstbanken, vest av Lofoten, skriver Havforskningsinstituttet på sin nettside.