På tross av at viktige fiskeslag som torsk og hyse og pelagiske arter som sild og makrell hadde en merkbar nedgang i landet kvantum, har samlet fangstmengde økt. Kombinert med generelt gode priser ga dette rekord i fangstverdi i 2018.

Statistikken er basert på landings- og sluttseddeldata innsendt fra fiskesalgslagene til Fiskeridirektoratet. Tallene for 2018 er foreløpige, skriver Fiskeridirektoratet på sin nettside.

Her kan du lese hele saken.