Først i uken var fangstingen noe varierende, men fra torsdag var flåten i hovedsak samlet på Klondyke, og her var det jevnt godt fiske. Høyeste dagkvantum var på lørdag med 9 300 tonn fra seks båter, mens laveste var tirsdag med bare tre fangster på til sammen knappe 1 900 tonn.

Men det er ikke bare ukekvantumet som er rekord, også kvantum med tobis på en kjøl fra norsk fartøy ble satt da Gerda Marie på torsdag meldte inn hele 2 350 tonn. Med godt fiske og slik kapasitet går det fort å få opp mange tonn tobis. Av årets kvote på hele 250 000 tonn gjenstår det nå ca. 92 000 tonn.

 

Nordsjøsild

Sist uke statert også fisket etter nordsjøsild. 28 båter, derav 17 ringnot og 11 fra kyst, har hatt innmeldinger. Totalt er det meldt inn ca. 11 600 tonn. Først i uken ble fangstene tatt på Vikingbanken, Osebergfeltet, men utover i uken flyttet flåten seg lengre sørover og nå i helgen er flåten i området mellom Heimdal og Balder, mot grensen til EU sonen. Torsdag var noen fartøyer over grensen og inne i EU sonen og det ble tatt noen fangster, 1 125 tonn til sammen.

Silda som er fanget til nå er av en ikke spesielt stor størrelse, snitt fra 122 til 182 gram og med et vektet totalsnitt på 138 gram. Men interessen på kjøpersiden er god og matjesproduksjonen er i gang, 2 900 tonn er levert eller på tur til mottak til denne anvendelsen. Både norsk og dansk matjesauksjon er i aktivitet. Kommende uke forventes godt trykk i fisket og vi håper at flåten finner gode forhold i norsk sone. Deltagelsen forventes å bli større etter hvert.

 

Makrell / Hestmakrell

Denne uke er det blitt litt oppsving i kystmakrellfiske, 19 fangster på til sammen 97 tonn er låssatt, alt til ferskmarkede. Spesielt nå i helgen er det kommet en del innmeldinger, ca. 50 tonn som ikke har vært på auksjon enda. Etter fredagens auksjon stod det ca. 20 tonn usolgt. Totalt ble det solgt 67 tonn makrell på ferskmakrell-auksjonene i denne uke. Vi håper at salget tar seg opp i kommende uker. Makrellen er fisket i mange av kommunene fra Stavanger i sør til Vanylven i nord, dog mest i området Ryfylkefjordene. Snittstørrelsen på det som meldes inn er 400 til 500 gram.

Det er også låssatt noen fangster med hestmakrell, tre fangster på til sammen 32 tonn. Alle fangstene er låssatt i Hjelmeland kommune.

 

Andre fiskeri

Av andre fiskearter er det tatt en kolmulefangst på 480 tonn. Denne er tatt i Færøysk sone.

 

Her kan du lese hele ukesrapporten fra Norges Sildesalgslag.