De tre arrangørene Norges sjømatråd, Fiskebåt og Nordea kan fornøyd fastslå at den havgående flåten slår an som konferansetema i 2021. Påmeldingene har strømmet inn fra hele Norge, og et knapt døgn før startskuddet går nærmer det seg 500 påmeldte.

 

Har du ikke meldt deg på konferansen?

Her finner du påmeldingsskjema og oversikt over bidragsyterne.

 

Viktig bidragsyter

- Dette er over all forventning. Vi får håpe at det betyr at vi har truffet med sammensetningen av paneldeltagere og de utvalgte temaene. I tillegg skal vi ikke underslå at den havgående flåten har vært en viktig bidragsyter til den enorme veksten i sjømatnæringen de siste 15 årene. Det gjør den ikke bare viktig for sjømatnasjonen Norge, men også for aktører utenfor fiskerisektoren, sier konferanseansvarlig i Norges sjømatråd, Tove Sleipnes.

 

Løft for fryste produkter

Hvert år gjennomfører Norges sjømatråd verdens største sjømatundersøkelse rettet mot forbrukertrender. Den viser at fryste produkter er i vinden som aldr før. Blant annet økte konsumet av fryst torsk i alle våre viktigste markeder i 2020. 

- Under koronapandemien har folk kjøpt mer mat når de har vært i butikken, samtidig som de har foretatt færre handleturer. Det har vært godt nytt for mer lagringsvennlige produkter og har bidratt til å øke etterspørselen etter blant annet fryst torskefilet, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

 

Bredt program

Når startskuddet på Ombordfryst går torsdag 4. mars klokken 10.00, lover arrangørene mange spennende temaer knyttet til den havgående flåten. På programmet står hele 21 ulike bidragsytere med til dels helt ulik bakgrunn.

- Vi skal se på mulighetene og risikoene i flåteleddet, løfte frem ny teknologi og analysere markedssituasjonen. Vi skal også belyse hvilke effekter et bortfall av MSC-sertifiseringen vil ha for norsk torsk, se på betydningen av bærekraft i verdikjeden og få en oversikt over hvem som er våre viktigste konkurrenter i verdens torskefiske, sier informasjonsleder i Fiskebåt, Odd Kristian Dahle.

 

Analyserer lønnsomheten

Sjømatanalytiker Finn-Arne Egeness i Nordea er en av bidragsyterne på Ombordfrystkonferansen. Han skal snakke om lønnsomheten i fartøygruppen torsketrål og autoline.

- Prisen på torsk er under press. I februar falt prisen på fersk torsk til fisker nærmere 30 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Det skjer fordi kvotene er økt og godt betalte markeder er midlertidig borte på grunn av koronapandemien. På Ombordfryst skal jeg belyse noen faktorer som viser hvorfor havfiskeflåten vil klare seg bedre enn kystflåten i et utfordrende torskeår, sier Finn-Arne Egeness.