Totalkvoten inkluderer en avsetning til Den nordøst-atlantiske fiskerikommisjon (NEAFC) for andre land sitt fiske i internasjonalt farvann på 59 910 tonn.

- Norge har forholdt seg til en norsk tradisjonell andel av totalkvoten for kolmule siden 2016, og vi forholder oss til den også i 2022, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran, i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Den norske tradisjonelle andelen er på 26,245 prosent av totalkvoten. Norsk andel av totalkvoten er dermed 200 230 tonn i 2022.

 

Forskningskvote

Av totalkvoten er det besluttet å avsette 1 030 tonn til forsknings- og undervisningsformål. I tillegg har Norge i fiskeriforhandlingene i Den blandete norsk russiske fiskerikommisjonen byttet 13 102 tonn kolmule til Russland i 2022.

Reguleringa av kolmule har fungert godt i de senere årene, og den norske kolmulekvoten fordeles på samme måte som foregående år, med 78 prosent til kolmuletrålgruppen og 22 prosent til pelagisk trål/nordsjøtrål-gruppen.

Etter fiskeriavtalene som Norge har inngått med Færøyene og EU for 2022, kan norske fartøy fiske 31 920 tonn kolmule i færøysk farvann og 146 054 tonn kolmule i EU-farvann i 2022.

 

Fornøyd fiskeriminister

– Vi er fornøyd med at vi har fått avtaler på plass som gir norske fartøy mulighet til å fiske den norske kvoten i det farvannet som er best både for bestanden og flåten, sier Bjørnar Skjæran.