Regjeringen stadfester ambisjonen om å halvere utslippene fra innenriks skipsfart og fiske fra 2005 til 2030. De viktigste virkemidlene for å nå dette målet er en kraftig økning i CO2-avgiften, som skal tvinge/stimulere aktørene over til andre energibærere enn fossilt drivstoff. Det vil også komme krav til innblanding av biodrivstoff.

- For første gang legger en regjering fram en troverdig og helhetlig plan for å få ned utslippene i alle sektorer. Det skal lønne seg å kutte utslipp. Med denne planen mer enn oppfyller vi forpliktelsene til EU, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

 

Klimaplanen er et historisk taktskifte i norsk klimapolitikk, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Foto: Martin Lerberg Fossum/KLD.

 

Her kan du lese hele klimaplanen til regjeringen

 

Nedtrapping av refusjonsordning

Dagens generelle CO2-avgift for mineralolje er kr 1,58 per liter. Fiskeflåten får i gjennomsnitt refundert kr 1,06 pr liter, slik at gjennomsnittlig CO2-avgift for fiskeflåten er 52 øre per liter. Det er varslet at refusjonen til fiskeflåten skal trappes ned de kommende årene, og være borte i løpet av 2025.

Regjeringen foreslår at CO2-avgiften skal økes til kr. 2.000 per tonn i 2030, mens den i dag er kr 594 per tonn. Dette vil innebære en CO2-avgift på kr 5,32 per liter i 2030.

 

Store ekstrakostnader

Med mindre det skjer store endringer i førstehåndsprisene vil mange fiskerier ikke være lønnsomme med en CO2-avgift på kr. 5,32. Det blir ekstra alvorlig dersom det bare blir norske fiskefartøyer som blir omfattet av en så høy avgift.

I dag er det små muligheter for størstedelen av fiskeflåten å finne alternativer til diesel. Dersom forslaget blir vedtatt er flåten avhengig av at det kommer ny teknologi som gjør det 

økonomisk mulig å ta i bruk nye typer drivstoff som ammoniakk og hydrogen. Biodrivstoff er også et alternativ, men det er usikkert om det vil finnes tilstrekkelig bærekraftig biogass/biodiesel i markedet til å dekke behovet.

 

Fornying av flåten

Fiskeflåten er i likhet med annen skipsfart, avhengig av fornying for å kunne ta i bruk ny teknologi. God lønnsomhet vil derfor være avgjørende for å sikre videre fornying av flåten.

 

Les også;

Denne lastebåten er blitt Norges største seglskip (ekstern lenke)