Dette er 15 prosent lavere enn den den foreløpige kvoten, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding. Beslutningen er basert på at Det internasjonale råd for havforskning (ICES) anbefalte redusert fangst av reker.

EU, på vegne av Danmark og Sverige, forvalter denne bestanden sammen med Norge. Norge får ca. 62 prosent av denne den totale kvoten.

Partene ble også enige om en ny forvaltningsplan for reker. Dette er første gang partene har laget en slik plan for reker. 

Både Norge og EU anser at dette vil bidra til å bedre forvaltningen av reker.