I dag er det to baser for redningshelikopter i Nord-Norge. Den ene er i Bodø og den andre er på Banak. I tillegg er det to redningshelikopter lokalisert i Longyearbyen på Svalbard.

 

Nærhet til viktige ressurser

- Det er bra at dette nå kommer ut på anbud. Tromsø med sin nærhet til regionsjukehuset og andre viktige ressurser, er den beste plassen for en framtidig helikopterbase. Dette er også helt i tråd med innspillene som Fiskebåt og de andre fiskeriorganisasjonene har kommet med. Lokalisering til Tromsø har også vært det klare rådet fra Hovedredningssentralen, sier Tor Are Vaskinn, avdelingsleder i Fiskebåt.

Det var statsminister Erna Solberg som i september i fjor avgjorde at basen skal være i Tromsø.

- Vi er glad for at regjeringen landet på Tromsø, og mener det er den beste løsningen for redningsberedskapen i nordområdene.

 

Inkluderer også Svalbard

Anbudet som nå er ute inkluderer også Svalbard. Der er i dag to redningshelikoptre, og den kontrakten går ut 1. april 2022. I dokumentene som er sendt ut blir det bedt om at også basen i Tromsø skal være på plass innen 2022. Tilbydere kan nå velge om de vil tilby tjenester for begge steder, eller for et av stedene.

Les også;

Krever bedre helikopterberedskap i nord

Manglende helikopterberedskap

Oppretter redningsbase i Troms

Redningshelikopterbase i Tromsø – viktig for fiskerne