I tilknytning til dette er det varslet et stort fareområde vest for Svalbard, se posisjoner og kartutsnitt i vedlagte notat

Det er ikke forbudt å ferdes i området i fareperioden, men sjøfarende anmodes om å respektere det slik at oppskytningen kan gjennomføres som planlagt.

 

Kartet viser det aktuelle fareområdet for sjø. Se vedlagte dokument for mer informasjon og nøyaktige posisjoner.

 

Akkurat nå er det ingen fiskeriaktivitet i det aktuelle området. Fiskebår ber likevel om at alle som fisker eller skal fiske nordvest i Barentshavet om å være oppmerksomme på fareområdet.