Det var årsmøte i Råfisklaget som vedtok dei nye avgiftene på årsmøtet 31. mai, som vil gjelde frå 1. juli 2018.

 

Dei nye avgiftene som tar utgangspunkt i brutto salsverdi er følande;

Ferske produkt; ny avgift 0,90 prosent (ned frå 1,05)

Ombordfryste produkt; ny avgift 0,69 prosent (ned frå 0,79)

Ombordtilvirka produkt; ny avgift 0,28 prosent (ned frå 0,35)