Makrellflåten har brukt den siste tiden til å lete etter fisken, men Maråk huske at fisket også tidligere har kommet sent i gang.

- Når jeg ser makrellinnmeldingene fra Nordsjøen tenker jeg på perioden 1990 til 2005. Da vandret makrellen ned i Nordsjøen og ble værende i norsk sone helt frem til november. Jeg har alltid hatt troen på at historien vil gjenta seg, og håper selvsagt det er det som er i ferd med å skje nå. I tillegg har vi hatt et godt fiskeri på kysten, og rapporter om mye makrell. Det er veldig positivt for kystflåten som hadde et vanskelig fjorår, sier Maråk.

 

Utfordrende i Norskehavet

I Norskehavet har det imidlertid vært utfordrende i år. Det er registrert mye makrell, men den har stått spredt.

- Det kom islandske rapporter om makrell på grensen mellom internasjonalt farvann og Jan Mayen. Dette ble avsjekket av et par norske fartøy, som registrerte lite makrell, men derimot mye sild i området der islendingene hadde rapportert om makrellfangster. Det samme registrerte vi tidligere i år, da det ble drevet et makrellfiske fra islandske og færøyske fartøy langt nord i internasjonalt farvann, der det også var mye sild. Disse fangstene gikk til mel og olje, sier Maråk.

 

Audun Maråk, adm.dir. i Fiskebåt. Foto: Odd Kristian Dahle/Fiskebåt.

Ønsker mer makrell i norsk sone

Han håper vi fremover vil få mer makrell i norsk sone i Nordsjøen. Det ville også kunne ført til en løsning på manglende gjensidig soneadgang mellom Norge og Storbritannia.

- Norske fiskere vil stå ved ønske om gjensidig soneadgang selv om historien gjentar seg. Da sto den fangstbare delen av makrellbestanden i norsk økonomisk sone fra sommeren og helt frem til november. Den britiske flåten seilte da på grensen mellom Storbritannia og norsk økonomisk sone, og vågde seg bare over grensen når Kystvakten hadde helgefri, sier Maråk.

 

Les også;

Tregt makrellfiske for den havgående flåten

Stor spreiing av både makrell og fartøy