Kommunelegen ble umiddelbart varslet og det er iverksatt ytterligere tiltak for å forebygge smittespredning. Aktuelle underleverandører er varslet om situasjonen og pågående arbeid er midlertidig stanset. 

Personen som har avlagt positiv prøve har utviklet lette sykdomssymptomer. Vedkommende følges opp av helsepersonell og er isolert i bopel stilt til rådighet av kommunen.

Øvrig mannskap er foreløpig om bord, men forventes flyttet til hotell inn kort tid. Dette i samråd med kommunelegen. Alle mannskap vil bli tett oppfulgt under karanteneperioden i samråd med helsepersonell.

- Det viktigste for rederiet nå er å ta vare på våre ansatte og hindre smittespredning. Jeg er stolt over mannskapet vårt som har håndtert situasjonen svært profesjonelt, sier daglig leder Knut Roald Holmøy. - Rederiet har løpende dialog med kommunelegen i Ålesund og vi vil berømme kommunen for deres gode oppfølgning så langt. 

- Situasjonen krever vår fulle oppmerksomhet og vi har derfor bedt Fiskebåt om å være kontaktpersoner for eventuelle henvendelser i saken, sier Holmøy.