Fiskebåt meiner at prøvene som samlast inn gjennom Fangstprøvelotteriet er minst like viktige som toktresultat, og dette er ei ordning der alle med ein relativt liten innsats kan bidra til betre ressursforsking.

Bruk av elektronisk fangstdagbok og loddtrekning på enkeltfangstnivå for å «bestille» fangstprøver, er ein statistisk sett tilnærma optimal måte å gjere det på, og er no den einaste måten Havforskingsinstituttet hentar inn fangstprøver av dei nevnte artane (under). 

 

Artane det skal sendes inn prøver på er:

Sild
Kolmule
Makrell
Brisling
Øyepål
Hestmakrell
Lodde
Strømsild
Vassild
Tobis og anna sil

Skal ordninga gi den betringa i presisjonen av kvoteråda som er venta, så er det avhengig av full deltaking frå fiskarane si side.

 

Dere kan også lese mer på HI sine hjemmesider
 

Sildelaget legg ut kart for Fangstprøvelotteriet

 

Les også;

- Det bør fortsatt være frivillig å delta i Fangstprøvelotteriet

- Viktig at fiskerne hjelper forskerne

- Dette er vår måte å bidra til forskningen