Havforskningsinstituttet gir hvert år kvoteråd til myndighetene for snøkrabbe på norsk sokkel i Barentshavet.

Snøkrabbebestanden i Barentshavet fortsetter å utvide sitt leveområde i Barentshavet, og har økt betydelig siden den ble oppdaget for første gang på russisk sokkel i 1996.Nå finnes krabben trolig i alle egnede leveområder på norsk sokkel, men tettheten varierer mye, skriver Havforskningsinstituttet.

 

Her kan du lese mer om kvoterådet.