Det internasjonale havforskningsrådet, ICES anbefaler i henhold til MSY-tilnærmingen en fangst inntil 26 008 tonn for 2023, som er opp 63 prosent i forhold til avtalt kvote for 2022. Rådet som ble gitt i juni var opp 44 prosent i forhold til avtalt kvote for 2022.

Bestanden er fremdeles under det kritiske nivå Blim, men er forventet å komme over dette nivået i 2023.

Den endelige kvoten skal avgjøres i de trilaterale forhandlingene som fortsetter i slutten av november.