Fiskeridirektoratet gjennomfører årlige ryddetokt langs kysten og og havområdene. Nå ønsker de å leie et havgående fartøy som er større enn 50 meter til årets ryddeaksjon. Direktoratet må ha mottatt tilbud innen 22. april klokka 12.00.

 

Les mer om fullstendig utlysning og deltagelse i konkurransen om å leie oss fartøy(Doffin.no)

 

Arbeidet pågår døgnkontinuerlig på angitte stasjoner. Tentativ oppstart er satt til medio august og avslutning rundt månedsskifte september/ oktober, skriver direktoratet i kunngjøringen.

Under toktet i 2020 ble det tatt opp rundt 100 tonn med ulike fiskeredskaper, hvor det fokuseres sterkt på å fjerne redskaper som bidrar til spøkelsesfiske.

Les mer om toktet i 2020 her.

 

 Les også; Fishing for Litter – avfallet skal på land