Den samlede verdien av levert torsk, hyse, sei, skalldyr og annen fangst omsatt fra norske og utenlandske fiskefartøy i Norges Råfisklag sitt område endte på 13,4 milliarder kroner i 2021. Dette er en økning på 0,7 milliarder fra 2020, og nesten 0,4 milliarder fra det forrige rekordåret 2019. Når omsetningstallene korrigeres for inflasjon, er verdiene i 2021 på nivå med 2020, men ca. 0,5 milliarder lavere enn i 2019. Det skriver Råfisklaget på sin nettside.

 

Økning på en milliard

Norske fiskere sto for i overkant 11,7 milliarder av denne omsetningen. Dette er en økning på en milliard fra 2020 og ny toppnotering for norske fiskere i Råfisklaget selv om det korrigeres for inflasjon – ca. 0,4 og 0,2 milliarder opp fra henholdsvis 2020 og 2019.

Fangster levert fra utenlandske fiskefartøy utgjorde 1,6 milliarder kroner i verdi i 2021, som er en nedgang med 20 prosent fra 2020.

2021 er det åttende året på rad med over en million tonn fisk, skalldyr og annen fangst levert og solgt gjennom Norges Råfisklag.

 

Stolt historie

Norske fiskerier har en stolt historie gjennom mange generasjoner, og kommer til å være viktig for å sørge for levende lokalsamfunn i hele landet også i fremtiden. Den bærekraftige forvaltningen av villfisken er hele grunnlaget for verdiskapningen, både i fiskeflåten og i resten av verdikjeden, skriver Råfisklaget.

Merk at dette er foreløpige tall pr 3.1.2022. Korrigeringer kan finne sted når endelige oppgjør for omsatte og auksjonerte fangster i 2021 er avstemt.

 

Norges sjømatråd presenterer for øvrig de samlede årstallene for eksport i sin digitale årstallskonferanse 5. januar (lenke til informasjon og påmelding)