Ombordfrystkonferansen har etablert seg som ein av dei viktigaste konferansane innan kvitfisk. Også denne gongen er det lagt vekt på å få tak i gode foredragshaldarar som tar for seg heile verdikjeda frå fisken blir fanga til den ligg på middagsbordet.

Det er no opna for påmelding til konferansen. Meir info. om program og påmelding finn du her.