Samlet sett ble det satt ny rekord for eksportverdien av norsk sjømat i mars. Til sammen ble det eksportert sjømat for 27,7 milliarder kroner. Det meste av dette kommer fra økt lakseeksport, men også villfisken har gode tall å vise til.

Kina, Storbritannia og Litauen var de største mottakerne av fryst torsk i første kvartal. Det er fortsatt en dreining mot at mer fryst torsk eksporteres til Europa på bekostning av Asia. I første kvartal gikk hele 67 prosent av den fryste torsken til Europa, mot 60 prosent i første kvartal i fjor, skriver Sjømatrådet i sin markedsmelding.

 

Tidenes høyeste verdi

- Eksporten av fryst torsk fra Norge til UK ser ikke ut til å være påvirket av Brexit. Eksport av fryst torsk til Storbritannia og Frankrike økte vel 500 tonn i første kvartal 2021. Dette tilsvarer en økning på henholdsvis 37 og 21 prosent, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd. 

I mars ble veksten ytterligere forsterket, og eksportverdien av fryst torsk var i mars den høyeste noensinne i en enkeltmåned: 

 • Det ble eksportert 11 900 tonn fryst torsk til en verdi av 464 millioner kroner. 
 • Det er en økning i volum på 22 prosent. 
 • Verdien økte med 12 millioner kroner, eller 3 prosent, sammenlignet med mars i fjor.

 

Historisk endring for klippfisk 

Norge eksporterte 23 000 tonn klippfisk til en verdi av 996 millioner kroner i første kvartal. Det er en økning i volum på fire prosent. Verdien falt med 162 millioner kroner, eller 14 prosent, sammenlignet med første kvartal i fjor. Brasil, Portugal og Den dominikanske republikk var de viktigste markedene for norsk klippfisk i første kvartal.

- For første gang er eksportverdien for klippfisk av sei større enn klippfisk av torsk i et kvartal. Nedgang i volum og verdi for klippfisk av torsk bidrar mest til verdinedgangen totalt, mens klippfisk av sei øker både i verdi og volum, sier Brækkan. 

I mars falt eksportverdien for norsk klippfisk, både i euro og norske kroner, sammenlignet med mars i fjor: 

 • Det ble eksportert 6 700 tonn klippfisk til en verdi av 301 millioner kroner. 
 • Det er en økning på 9 prosent i volum. 
 • Verdien falt med 70 millioner kroner, eller 19 prosent, sammenlignet med mars i fjor.

 

Lave saltfiskpriser 

Norge eksporterte 5 500 tonn saltfisk til en verdi av 245 millioner kroner i første kvartal. Det er en nedgang i volum på 33 prosent. Verdien falt med 260 millioner kroner, eller 51 prosent, sammenlignet med første kvartal i fjor. Portugal, Hellas og Spania var viktigste markeder for norsk saltfisk i første kvartal.

 

Sterk start for sild 

Norge eksporterte 121 000 tonn sild til en verdi av 1,3 milliarder kroner i første kvartal. Det er en økning med 212 millioner kroner, eller 19 prosent, sammenlignet med første kvartal i fjor. Volumet økte med 15 prosent fra 105 000 tonn. Polen, Litauen og Nigeria var de viktigste markedene for norsk sild i første kvartal.

- Det har vært en sterk start på året for sildeeksporten, og vi må tilbake til 2012 for å finne en høyere eksportverdi for sild i første kvartal. Med en økning i kvoten på norsk vårgytende sild (NVG) på 24 prosent, var det ventet at prisene ville komme under press. Det har ikke skjedd. Silda har gjennom pandemien opplevd økt etterspørsel i mange markeder, og mangel på stor sild har bidratt til å presse prisene oppover, sier Jan Eirik Johnsen, ansvarlig for pelagiske arter i Sjømatrådet.

 

Ny makrellrekord

Også for makrellen er det gode tall å vise til. Norge eksporterte 89 700 tonn makrell til en verdi av 1,4 milliarder kroner i første kvartal. Det er en økning i volum på 10 prosent. Verdien økte med 20 millioner kroner, eller 1 prosent, sammenlignet med første kvartal i fjor. Sør-Korea, Japan og Kina var største markeder for norsk makrell i første kvartal.

- I fjor ble det satt ny eksportrekord for makrell, og trenden fortsetter i første kvartal med ny rekord. I likhet med sild har makrellen fått økt etterspørsel under pandemien. I Asia ser vi at etterspørsel etter sunne og rimelige produkter er en viktig forklaring – i tillegg til god tilgjengelighet i dagligvarebutikker, sier Johnsen.

 

Sterk vekst i Asia

Viktige konsummarkeder som Japan, Sør-Korea og Taiwan viser alle en sterk utvikling. 

- Samlet sett har eksporten til disse markedene økt med 40 prosent i første kvartal sammenlignet med i fjor. Også bearbeidingsmarkedene Vietnam og Indonesia øker kraftig, med over 100 prosent vekst i perioden sammenlignet med fjoråret, sier Johnsen. 

I mars var det et fall i volum og verdi for makrell: 

 • Det ble eksportert 18 800 tonn makrell til en verdi av 296 millioner kroner. 
 • Det er en reduksjon i volum på 9 prosent. 
 • Verdien falt med 64 millioner kroner, eller 18 prosent, sammenlignet med mars i fjor.

 

Rekordhøye loddepriser 

 • Norge eksporterte 29 500 tonn lodde til en verdi av 471 millioner kroner i første kvartal. 
 • Hvis vi fjerner direktelandingene på Island og Færøyene, var Kina, Japan og Vietnam de største markedene for lodde i første kvartal.

I fjor ble det en meget sterk silderogneksport, med en verdi på 429 millioner kroner, noe som skyldes mangel på lodderogn i markedene.

 

Nedgang for reker 

 • Det ble eksportert 2 900 tonn reker til en verdi av 221 millioner kroner i første kvartal. 
 • Volumnedgangen var på 5 prosent. 
 • Verdien falt med 26 millioner kroner, eller 11 prosent, sammenlignet med første kvartal i fjor. 
 • De største mottakerne var Sverige, Storbritannia og Finland.

- Rekeeksporten til Danmark og Storbritannia i første kvartal trekker ned, men en god mars i Storbritannia gir grunn til forsiktig optimisme. Et annet lyspunkt er at vi ser en vekst i både volum og verdi i februar og mars i vårt største marked Sverige, sammenlignet med samme periode i fjor, sier Ørjan Kjærvik Olsen, analytiker for reker og skalldyr i Norges sjømatråd. 

Mars ga et ytterligere fall i rekeeksporten: 

 • I mars ble det eksportert 1 200 tonn reker til en verdi av 89 millioner kroner. 
 • Det er en reduksjon i volum på 11 prosent. 
 • Verdien falt med 14 millioner kroner, eller 14 prosent, sammenlignet med mars i fjor. 

 

Les hele markedsmeldingen fra Norges sjømatråd.