Økosystemtoktet i Norskehavet gjennomføres av Norge, EU (Danmark), Færøyene og Island, og gir blant annet bestandsindeks på norsk vårgytende sild (nvg-sild). Fire fartøy brukte store deler av mai til toktet, skriver Havforskningsinstituttet på sin nettside

Bestandsindeksen bygger på antall sild per aldersgruppe, og er med på å danne grunnlaget for neste års kvoteråd, som kommer til høsten.

Les hele toktrapporten

Rapport økosystemtokt Norskehavet 2019