En ny gjennomgang av bestanden har ført til at denne er skrevet opp, noe som gjør at kvotene kan heves. Det er dessverre ikke gjort endringer i vurderingen av rekrutteringen til bestanden. Rekrutteringen ventes å fortsatt være dårlig de nærmeste årene da årsklassene etter 2012, ifølge forskerne er svake.

Rettigheter

Norge har også historiske rettigheter i rekefisket og norske båter var blant de første til å fiske på Flemish Cap. Nå ser det ut til at rekebestanden på Flemish Cap er på vei opp og nærmer seg et nivå der det kan anbefales kvote. Forvaltningen av bestanden var innsatsregulering, men der Island fastsatte sin egen kvote. Her ligger det helt klart en utfordring. 

Ellers er stengningen av område 14 ikke videreført og det er gjort noen mindre endringer i observatørordningen.