Ifølge Nærings- og fiskeridepartementet viser snøkrabbebestanden en positiv utvikling, og de positive prognosene i bestandsrådgivningen gjør at de velger å øke totalkvoten med 2000 tonn i 2021. Dette er i tråd med Havforskningsinstituttets anbefaling.

– Vi har hatt fokus på innhenting av kunnskap om bestandens tilstand og utbredelse, og holdt totalkvoten på et stabilt nivå over flere år. Det kan ha gitt positive effekter og tillater oss nå et økt uttak, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Stengningsperioden av hensyn til snøkrabbens skallskifte fastsettes til perioden 1. juli – 30. september, og minstemålet videreføres med 95 mm skjoldbredde. Øvrige forslag til reguleringer i snøkrabbefisket vil Fiskeridirektoratet sende på høring i januar.