Fiskeflåten har i mange år hatt for liten tilgang på nettmenn og baser. Det blir det nå endring på.Marint Kompetansesenter har nemlig sammen med flere av de største trålerrederiene utarbeidet et opplæringsprogram for denne yrkesgruppen.

Opplæringsprogrammet vil synliggjøre hva som kreves i disse viktige stillingene om bord. I tillegg er det et ønske om at det også bidra til bedre rekruttering.

Den første gruppen vil ha den første samlingen 4. og 5. september. Samlingen er lagt til Bryggen Opplæringssenter på Vigra i Giske kommune. Det er satt av 15 plasser til første samling. For å kvalitetssikre framtidige kurs, vil deltakerne på dette første vere med på en grundig evaluering av programmet.

Du kan lesse mer om opplæringsprogrammet, og melde deg på her.