Nærings- og fiskeridepartementet er FHFs generalforsamling. Departementet har i ordinær generalforsamling den 10. mai 2019 oppnevnt nytt styre i FHF. Styret oppnevnes for en periode på to år. Aasnæs tar over som styreleder etter Thomas Farstad.

Det nye styret består av:

Janne-Grethe Strand Aasnæs, Strand havfiske; styreleder
Edmund Johannes Broback, Brødrene Karlsen; nestleder
Britt Kathrine Drivenes, Austevoll Seafood; styremedlem
Øyvind Oaland, Mowi; styremedlem
Kjell Ingebrigtsen, Norges Fiskarlag; styremedlem
Elin Tveit Sveen, Marø havbruk; styremedlem
Hans Frode Kielland Asmyhr, Norges Sjømatråd; styremedlem

Frank Kristiansen, Båtsfjordbruket; 1. varamedlem
Siv Lisabeth Grure, Pelagia; 2. varamedlem