- Selv om koronapandemien ikke er over, fortsetter eksportverdien til norsk sjømat å øke. I et historisk perspektiv et det kun i rekordmåneden september i år at eksportverdien har vært høyere enn i oktober, sier administrerende direktør Renate Larsen i Norges sjømatråd.

 

Under kan du lese hele markedsanalysen fra Norges sjømatråd.

 

Robust handelsvare

Den solide verdiøkningen i oktober kan blant annet forklares i antall eksportmarkeder. Mens det i oktober 2011 ble eksportert norsk sjømat til 97 markeder, er det tilsvarende tallet for oktober i år økt til 115.

- Denne trenden viser hvor robust norsk sjømat er som global handelsvare. Dette skjer til tross for at kronekursen har styrket seg rundt 10 prosent mot euro og dollar. At eksportverdien likevel er så høy, bekrefter bare hvor sterk etterspørselen er for tiden, sier Renate Larsen.

 

Se flere nøkkeltall her!

 

Laks og sild er driveren

Målt i verdi var Polen, Danmark, Frankrike, Nederland og USA de største markedene for norsk sjømateksport i oktober. Det er i hovedsak laks og sild som driver veksten. 

- Laksen utgjorde 66 prosent av den totale sjømateksporten i denne måneden, mens eksportverdien for sild i oktober er den høyeste enkeltmåneden på over 10 år, sier Renate Larsen.

 

Viktig bidragsyter

- Regjeringen har et mål om å øke eksporten utenom olje og gass med minst 50 prosent innen 2030. Her vil sjømateksporten være en viktig bidragsyter, og rekordtallene for oktober viser at næringen er godt på vei. Dette peker mot et nytt rekordår. Regjeringen vil legge til rette for videre vekst for å skape flere trygge helårige arbeidsplasser i kystsamfunnene, mer bearbeiding, større verdiskaping og økte eksportinntekter, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).


 

Her er tallenes tale for sjømateksporten så langt i 2021:

 • Hittil i år er det eksportert sjømat for 95,9 milliarder kroner
 • Det er 8 prosent høyere enn i samme periode i fjor
 • Det er 8,5 milliarder kroner foran samme periode i fjor

 

Sterk laksevekst

 • Det ble eksportert 118 334 tonn laks til en verdi av 7,4 milliarder kroner i oktober.
 • Volumet gikk ned med 1 prosent.
 • Verdien økte med 921 millioner kroner, eller 14 prosent, sammenlignet med oktober i fjor.
 •  Polen, Frankrike og Danmark var de største markedene for norsk laks i oktober.

- Etterspørselen etter laks har tatt seg kraftig opp, noe som gir seg utslag i en prisøkning på 14 prosent, sammenlignet med oktober i fjor, Dette skjer til tross for en styrket norsk krone mot våre viktigste handelsvalutaer, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

 

Betaler mer 

Målt i verdi er det Frankrike og Nederland som var de største vekstmarkedene i oktober. 

- Dette er to markeder som i gjennomsnitt betaler mer for fersk hel laks sammenlignet med det største markedet Polen. I gjennomsnitt var eksportprisen til Polen 53,11 kroner per kilo, mens den var henholdsvis 58,96 og 58,99 kroner per kilo til Frankrike og Nederland, sier Paul T. Aandahl.

 

 

God vekst i Frankrike

- Gjennom mange måneder med strenge restriksjoner og stengte restauranter lærte mange franskmenn å lage mer laks hjemme. De sterke tallene i oktober tyder på at disse gode vanene fortsetter også etter gjenåpningen i sommer, sier Norges sjømatråds utsending til Frankrike, Trine Horne. 

Hun registrerer også at det er kommer flere nye produkter som har gjort det enklere for forbrukerne å tilberede laks hjemme. 

- Det er mange positive trender i tiden som spiller på lag med laksen i Frankrike. Med tanke på at det er i julesesongen at franskmenn spiser mest laks, ser det veldig lyst ut framover, sier Trine Horne.

 

Nedgang for ørret

 • Det ble eksportert 5 600 tonn ørret til en verdi av 363 millioner kroner i oktober.
 • Volumet falt med 19 prosent.
 • Verdien falt med 4 millioner kroner, eller 1 prosent, sammenlignet med oktober i fjor.
 • Hviterussland, Japan og USA var de største markedene for norsk ørret i oktober.

 

Fall for fersk torsk

 • Norge eksporterte 1 700 tonn fersk torsk til en verdi av 83 millioner kroner i oktober.
 •  Volumet falt med 9 prosent.
 • Verdien falt med 1 million kroner, eller 1 prosent, sammenlignet med oktober i fjor.
 • Danmark, Sverige og Spania var de største markedene for fersk torsk fra Norge i oktober.

Norge eksporterte 241 tonn fersk filet av torsk til en verdi av 22 millioner kroner i oktober. Dette er 12 prosent høyere verdi enn i fjor. 

 

 

Vekst til Sverige

- Sverige skiller seg ut med volumvekst på fersk filet. I oktober økte eksporten av fersk torskefilet med 25 prosent, eller 15 tonn, sammenlignet med samme måned i fjor. Hittil i år er økningen på 300 tonn, eller 58 prosent, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

Hittil i år har eksporten av fersk filet økt med 17 prosent, til en verdi av 356 millioner kroner.

 

Nedgang for fryst torsk

 • Norge eksporterte 4 200 tonn fryst torsk til en verdi av 195 millioner kroner i oktober.
 • Det er en reduksjon i volum på 18 prosent.
 • Verdien falt 13 prosent sammenlignet med august i fjor.
 • Storbritannia, Kina og USA var de største markedene for fryst torsk fra Norge i oktober.

Lavere landingsvolum for både fersk og fryst torsk ga seg utslag i lavere eksportvolum i oktober. 

 

Filetvekst til Storbritannia

- Eksporten av fryst hel torsk har en nedgang på hele 30 prosent, eller 1 300 tonn. Fallet er størst til Kina, mens fileteksporten øker med 23 prosent, eller 189 tonn. Fileteksporten til Storbritannia fortsetter veksten og har økt 83 prosent, eller 207 tonn, til en totaleksport på 454 tonn i oktober, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

 

Verdifall for klippfisk

 • Norge eksporterte 9 800 tonn klippfisk til en verdi av 569 millioner kroner i oktober.
 • Det er en nedgang i volum på 14 prosent.
 • Verdien falt med 46 millioner kroner, eller 7 prosent, sammenlignet med oktober i fjor.
 • Portugal, Brasil og Den dominikanske republikk var de største markedene for norsk klippfisk i oktober.

Klippfiskeksporten av sei hadde en nedgang på 27 prosent, sammenlignet med oktober i fjor. Det var reduserte eksportvolumer til alle våre største markeder i oktober, etter høye volum i september. 

 

Økning til Portugal

- Klippfiskeksporten av torsk hadde en volumvekst på 1 prosent i oktober. Til vårt nest største marked Brasil sank volumet 45 prosent, eller 239 tonn, mens volumet til vårt største marked Portugal økte 17 prosent, eller 621 tonn. Hittil i år har volumet til Portugal økt 3 prosent, med god vekst i eksportvolum også for fryst, fersk og saltet torsk, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd.

 

Lover godt for etterspørselen

I Portugal er andelen fullvaksinerte i verdenstoppen. De siste skrittene tas nå mot å normalisere samfunnet slik det var før pandemien startet. 

- Med tanke på at hele 20 prosent av all verdens torsk blir spist i Portugal, er det svært positivt at samfunnet er i ferd med å bli normalisert. Hvis turismen etter hvert kommer tilbake, lover dette godt for etterspørselen etter klippfisk, sier Norges sjømatråds utsending til Portugal, Johnny Thomassen. 

 

Saltfisk-nedgang

 • Norge eksporterte 2 200 tonn saltfisk til en verdi av 113 millioner kroner i oktober.
 • Det er en reduksjon i volum på 18 prosent.
 • Verdien falt med 18 millioner kroner, eller 14 prosent, sammenlignet med oktober i fjor.
 • Portugal, Italia og Hellas var de største markedene for norsk saltfisk i oktober.

- Saltfiskeksporten til Portugal sank 27 prosent, eller 357 tonn, sammenlignet med oktober i fjor. Til Italia, som var vårt nest største marked i oktober, økte eksporten med 3 prosent, eller 15 tonn. Hittil i år er imidlertid eksporten av saltet hel torsk til Portugal 6 prosent høyere enn i fjor, sier sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan i Norges sjømatråd. 

 

Verdien økte for tørrfisk

 • Norge eksporterte 589 tonn tørrfisk til en verdi av 108 millioner kroner i oktober.
 • Det er en økning i volum på 9 prosent.
 • Verdien økte med 12 millioner kroner, eller 13 prosent, sammenlignet med oktober i fjor.
 • Italia, USA og Kroatia var de største markedene for norsk tørrfisk i oktober.

Tørrfiskeksporten til Italia fortsetter veksten i oktober, med 49 prosent økning i eksportvolumet. Hittil i år er tørrfiskeksporten til Italia 22 prosent, eller 331 tonn, høyere enn på samme tid i fjor.
 

 

 

Endrede forbruksmønster

- For tørrfisken ligger vi nå godt i rute for at eksporten i 2021 havner tilbake til nivåene vi så før pandemien. Eksportverdien av hel tørrfisk av torsk til Italia hittil i år er det tredje høyeste noensinne. Vi ser også at endrede forbruksmønster betyr at dagligvarehandelen blir en viktigere kanal for ulike produkter, sier Norges sjømatråds utsending til Italia, Gunvar L. Wie.

 

Godt år for sild

 • Norge eksporterte nesten 50 000 tonn sild til en verdi av 661 millioner kroner i oktober.
 • Volumet økte med 62 prosent.
 • Verdien økte med 269 millioner kroner, eller 69 prosent mot oktober i fjor.
 • Egypt, Tyskland og Polen var de største markedene for norsk sild i oktober.

Hittil i år ligger den totale sildeeksporten foran samme periode i fjor, med en vekst på 7 prosent i verdi og nesten 10 prosent i volum.

 

 

Sterk eksportmåned

- Oktober var en svært sterk eksportmåned for sild. Vi må tilbake til 2011 for å finne høyere eksportverdi i en enkeltmåned. Økt kvote på norsk vårgytende sild og tidligere oppstart av høstsesongen er viktige grunner til at volumet i oktober er høyere enn i fjor og tidligere år, sier ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen.

 

Økt konsum i markedene

Samtidig har pandemien ført til økt konsum i markedene, noe som gir utslag i god etterspørsel. 

- Vanligvis vil prisene falle ved økt tilførsel, men i år ser vi at de har økt på alle sildeproduktene, noe som gir en betydelig verdiøkning, sier Jan Eirik Johnsen.

 

Nedgang for makrell 

 • Norge eksporterte 56 900 tonn makrell til en verdi av 853 millioner kroner i oktober.
 • Det er en nedgang i volum på 23 prosent.
 • Verdien falt med 347 millioner kroner, eller 29 prosent, sammenlignet med oktober i fjor.
 • Japan, Sør-Korea og Kina var de største markedene for norsk makrell i oktober.

- Vi ser nå effekten av den rekordtidlige sesongstarten. Vanligvis er oktober toppmåneden for eksport av makrell, men i år ble toppen nådd i september. Økt etterspørsel og lavere fangst har også ført til en prisøkning mot en del av markedene, sier ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen. 

 

Ny eksportrekord i 2021

Så langt i år er det eksportert makrell for 4,7 milliarder kroner. Det er 1,1 milliarder, eller 31 prosent, mer enn i rekordåret 2020. 

Også i volum er det ny eksportrekord så langt, med 321 000 tonn. Den forrige rekorden for årets 10 første måneder var fra 2014 med 318 000 tonn. 

 

Nedgang for kongekrabbe

 • Norge eksporterte 100 tonn kongekrabbe til en verdi av 44 millioner kroner i oktober.
 • Det er en nedgang i volum på 59 prosent.
 • Verdien falt med 33 millioner kroner, eller 43 prosent, sammenlignet med oktober i fjor.
 • Frankrike, USA og Canada var de største markedene for norsk kongekrabbe i oktober.

Lavere landingsvolum på kongekrabbe gir utslag i lavere eksportvolum sammenliknet med oktober i fjor, som var en sterk måned for både levende og fryst kongekrabbe fra Norge.


 

 

Sterkt første halvår

- Den sterke etterspørselen hittil i år har ført til at langt større volumer ble landet i første halvår sammenliknet med i fjor. Det gir utslag på kvoten og hva som gjenstår å fiske på for siste halvår. Enkelte fartøy har allerede fisket opp kvoten sin, mens andre har lite igjen. I tillegg er det mange fartøy som har mye gjenstående på torskekvoten, som også er med på å prege bildet, sier ansvarlig for skalldyr i Norges sjømatråd, Josefine Voraa.

 

Nedgang til Asia

Norge eksporterte 55 tonn levende kongekrabbe til en verdi av 23 millioner kroner i oktober. Det er en nedgang på 57 prosent i volum og 38 prosent i verdi. 

- Mens eksporten av levende kongekrabbe til Asia ble redusert med 74 prosent i oktober, økte den til Nord-Amerika med 18 prosent. Men veksten til henholdsvis USA og Canada er ikke nok til å ta for seg nedgangen til Asia hvor den norske kongekrabben har møtt sterk konkurranse fra russisk kongekrabbe, sier ansvarlig for skalldyr i Norges sjømatråd, Josefine Voraa.

 

Nedgang for fryst kongekrabbe 

For fryst kongekrabbe ble det eksportert 45 tonn i oktober til en verdi av 20 millioner kroner. Dette er en nedgang i volum på 55 prosent og 46 prosent i verdi sammenliknet med en veldig sterk oktober i fjor. 

 

Sterk økning til Frankrike

- USA og Japan har hittil i år stått for 52 prosent av eksporten av fryst kongekrabbe, men i oktober gikk det bare 3 tonn til Japan og ingenting direkte til USA. Til Frankrike derimot er oktober den sterkeste enkeltmåneden, med 27 tonn til en verdi av 10 millioner. Det er en økning på 566 prosent, eller 23 tonn, sammenliknet med oktober i fjor, sier ansvarlig for skalldyr i Norges sjømatråd, Josefine Voraa.

 

Snøkrabbe-kvoten er fisket opp

 • Det ble eksportert 2 tonn snøkrabbe til en verdi av 640 000 kroner i oktober.
 • Det er en reduksjon i volum på 66 prosent.
 • Verdien falt med 372 000 kroner, eller 37 prosent, sammenlignet med oktober i fjor.
 • Hong Kong SAR, Spania og Nederland var de største markedene for norsk snøkrabbe i oktober.

Årsaken til eksportnedgangen i oktober skyldes at norske fartøy fisket opp hele kvoten allerede i juli i år.

I årets første ti måneder er det eksportert snøkrabbe for 810 millioner kroner, en økning på 201 prosent, sammenliknet med samme periode i fjor.

 

 

Nedgang for reker

 • Det ble eksportert 792 tonn reker til en verdi av 61 millioner kroner i oktober.
 • Det er en reduksjon i volum på 38 prosent.
 • Verdien falt med 31 millioner kroner, eller 33 prosent, sammenlignet med oktober i fjor.
 • Sverige, Storbritannia og Danmark var de største markedene for norske reker i oktober.

Nedgangen i rekeeksporten i oktober skyldes en nedgang i eksporten av skallreker og fryste pillede reker. 

 

Høyere råstoffpriser

- Målt i volum er eksporten av fryste pillede reker på nivå med fjoråret. Høyere råstoffpriser, kombinert med en styrket krone og nedgang i eksportprisen på 9 prosent hittil i år, er noen av årsakene til at vi ser en nedgang i eksporten av fryste pillede reker, sammenliknet med oktober i fjor, sier ansvarlig for skalldyr i Norges sjømatråd, Josefine Voraa.

Eksporten til vårt største rekemarked Sverige ble redusert med 44 prosent, eller 161 tonn, sammenlignet med oktober i fjor. Til Storbritannia, som er vårt nest største rekemarked, økte eksporten med 142 prosent, eller 112 tonn. 

Dette markedet fortsetter dermed den positive utviklingen vi har sett hittil i år.