Rapporten er resultatet av prosjektet «Sustainable Blue Economy in the Norwegian Arctic», som Senter for hav og Arktis gjennomfører i samarbeid med DNV GL. Det er også det første faglige produktet fra senteret.

Noen utvalgte temaer fra rapporten:

  • Økt maritim aktivitet i de svært krevende områdene i nord utvikler seg raskere enn oppbyggingen av søk- og redningskapasitetene. Dette utfordrer sikkerhet for liv og helse, og øker samtidig risikoen for miljøskade. 
  • I dag er transportsystemene for eksport av sjømat svært mangelfulle. Veinettet trenger sårt en oppgradering, og klimavennlig sjøtransport er knapt i bruk.  
  • En høyere andel av ungdom i Nord-Norge enn landet for øvrig avbryter utdanningsløp. Tallene er spesielt høye for yrkesrettede fag.
  • I privat og offentlig sektor sett under ett, er det flere kvinnelige toppledere i Nord-Norge enn landsgjennomsnittet.

Her kan du lese hele rapporten.