Paulsen er Ålesundsjente som har budd fleire år på austlandet, og har jobba innan fleire forskjellige bransjar. Ho har studert økonomi og administrasjon ved Høgskulen i Molde og har bygd på studiet med Regnskapsskolen. Ho kjem til Fiskebåt frå ei tilsvarande stilling hos Thermo Transit AS. Tidlegare har ho jobba fleire år i Nordvest Distribusjon AS som administrasjonssjef.