-Skip til havbruksnæringen og fiskefartøy kan få god nytte av en risikolåneordning, som kan stimulere til miljøvennlige investeringer.

Dette vil gjøre både fiskeri- og havbruksnæringen mer grønne og bærekraftige, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

 

Erstatte gamle fartøy

I en pressemelding mandag vises det til at regjeringen i 2020 har lagt opp til en styrket satsing på grønn skipsfart. Det ble i revidert nasjonalbudsjett 2020 bevilget 75 millioner kroner til en kondemneringsordning for skip i nærskipsfart.

Ordningen skal bidra til at eldre fartøy kondemneres og erstattes av null- og lavutslippsfartøy.

Som del av regjeringens korona-tiltak rettet mot næringslivet, ble det i mai vedtatt å etablere en egen låneordning for skip i nærskipsfart og fiskeflåten.

 

300 millioner

Det er bevilget 300 millioner kroner til tapsavsetning for ordningen, som gir en total låneramme på 600 millioner kroner. Her vil rederier innen nærskipsfart og fiskeri som ønsker å investere i null- og lavutslippsfartøy eller bygge om et fartøy som gir lavere utslipp, kunne søke om lån.

Låneordningen er basert på Innovasjon Norge sin innovasjonslåneordning, men vil være forbeholdt skip i nærskipsfart og fiskeflåten.

-Jeg oppfordrer rederier som ønsker å fornye lasteskip eller fiskefartøy til å undersøke disse mulighetene. Vi trenger grønne sjøtransportløsninger framover, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Låneordningen vil gi rederier en større mulighet til å finansiere gode prosjekter. Lånebeløpet vurderes i hvert prosjekt, og er begrenset til 50 millioner kroner.