I den forrige runden greidde ikke Norges Fiskarlag å bli enige før de landet på et kompromissforslag, som ble vedtatt av landsstyret tre uker etter at den ordinære høringsfristen gikk ut.

I det siste høringsnotatet tar departementet utgangspunkt i dette kompromissforslaget, for som de skriver;

«Departementet har i arbeidet med ny kvotemelding vektlagt å få en bredest mulig tilslutning fra næring så vel som Storting for å skape forutsigbare og stabile rammevilkår. Av den grunn vil strukturgevinstfordeling i tråd med Norges Fiskarlags forslag. Det presiseres at regjeringen ikke har tatt stilling til Fiskarlagets forslag.»

Kvotemeldingen skal etter planen legges fram for stortinget i løpet av våren 2023.

Høringsfristen er satt til 31. januar 2023.

 

Her kan du lese høringsnotatet.

 

Les også:

Sentrale fiskeripolitiske spørsmål på høring