Formålet med støtteprogrammet er å bidra til at eldre skip, som ellers ville ha fortsatt med høye avgiftspliktige NOx-utslipp ut NOx-fondets avtaleperiode, erstattes av nye skip med lave NOx-utslipp (tier III eller bedre), skriver NOx-fondet på sin hjemmeside
 

Kan vurdere økt støtte

Støttebeløpet er i utgangspunktet 10 millioner kroner per nytt skip som en fast sum, men høyere beløp på inntil 25 millioner kroner kan vurderes i enkelttilfeller der det er store og sikre NOx-reduksjoner. Støtten kan ikke overstige 10 prosent av nybyggprisen.

Ordningen er innrettet mot fartøy hvor støtten kan gi en betydelig støtteandel og virke utløsende for nybyggbeslutningen.

 

Rask behandling

Støtteprogrammet har en forholdsvis kort løpetid for å kunne høste erfaringer raskt og for å oppnå størst mulig effekt i inneværende avtaleperiode. Basert på erfaringene fra det lanserte støtteprogrammet vil NOx-fondet vurdere eventuell videreutvikling og videreføring av denne typen støtteordning.

 

Viktige frister;

Søknadsfrist: 31.12.2021

Frist for inngått nybyggingskontrakt: 31.12.2022

Frist for ferdigstilling av nybygg: 31.12.2023

 

Søknader blir behandlet fortløpende på styremøter, men det vil kun være et begrenset antall søknader som vil kunne få støttetilsagn per tildelingsrunde.
NOx-fondet anbefaler at søker leser søknadsveilederen godt før innsending av søknad.

 

Søknadsveileder
Søknadsskjema

 

Les også;

Ber om stimulanspakke for fornying av fiske- og forskningsflåten