Ingebrigtsen er derfor glad for en avtale er på plass som viderefører disse fiskemulighetene også i 2021.

Fiskeriavtalen gir norske fiskere en kvote på 2 500 tonn lange/blålange, 2 000 tonn brosme og 800 tonn andre arter som bifangst. Norge har også fått en makrellkvote på 6 600 tonn. Denne kan fiskes både i færøyske farvann, norsk økonomisk sone og internasjonalt farvann. Samtidig får Færøyene en kvote på 4 945 tonn torsk, 1 100 tonn hyse, 500 tonn sei og 400 tonn andre arter som bifangst i norsk økonomisk sone. 

I tillegg til disse kvotene, kan færøyske fartøy fiske opp til 4 000 tonn torsk og 350 tonn hyse, som de har fått gjennom bytteavtalen sin med Russland, mens norske fartøy kan fiske opp til 34 800 tonn av den norske kolmulekvoten for 2021 i færøyske farvann.