Det opplyser regjeringen om i en pressemelding.
 

Det er en forutsetning at de tilreisende kommer fra EU/EØS-land med koronasertifikater som er koblet til EUs løsning. Dette gjelder foreløpig disse landene: Østerrike, Bulgaria, Belgia, Kypros, Tyskland, Estland, Finland, Frankrike, Kroatia, Island, Polen og Latvia. Det er imidlertid uklart om disse landene faktisk har tatt koronasertifikatet i bruk og utstedt det til sine borgere.

I tillegg må en også følge med på endringer i hvilke land som er underlagt karanteneplikt, se vedlegg A i Covid19-forskriften.

Polen og Romania samt diverse regioner i Finland fikk endret status med virkning fra 21. juni, slik at det ikke lenger gjelder karanteneplikt for tilreisende fra disse landene.