Norge eksporterte 1,4 millioner tonn sjømat til en verdi av 48,1 milliarder kroner i første halvår 2018. Det er en økning i volum på 10 prosent og en verdiøkning på 1,8 milliarder kroner, eller fire prosent, sammenlignet med første halvår i fjor.

- Første halvår i 2018 er nok en rekordperiode for norsk sjømateksport. Selv om verdiene i størst grad drives av lakseeksporten, ser vi også tidenes beste halvår for både torsk, sei og hyse, sier Paul Aandahl, analytiker i Norges sjømatråd. 

I juni eksporterte Norge 180 000 tonn sjømat til en verdi av 7,9 milliarder kroner. Volum falt med 9 prosent, mens verdiveksten var på 274 millioner kroner, eller 4 prosent, sammenlignet med juni i fjor.

Økning for fersk og fryst torsk

Norge eksporterte 50 800 tonn fersk torsk, inklusiv filet, til en verdi av 1,8 milliarder kroner i første halvår. Det er en reduksjon i volum på 5 prosent mens verdien økte med 45 millioner kroner, eller to prosent, sammenlignet med første halvår 2017. 

I juni ble det eksportert 3 200 tonn fersk torsk, inklusiv filet, til en verdi av 118 millioner kroner. Det er en reduksjon i volum på 19 prosent mens verdien falt med 17 millioner kroner, eller 12 prosent, sammenlignet med juni i fjor. 

- Målt i norske kroner har vi aldri hatt et sterkere halvår for fersk torsk. Med reduserte torskekvoter i år er det prisen på fersk hel torsk som driver verdiøkningen i ferskkategorien, sier sjømatanalytiker Ingrid Kristine Pettersen i Norges sjømatråd. 

Norge eksporterte 39 000 tonn fryst torsk, inklusiv filet, til en verdi av 1,4 milliarder kroner i første halvår. Volumet er på samme nivå som første halvår i fjor, mens verdien økte med 138 millioner kroner, eller 11 prosent, første halvår 2018. 

I juni ble det eksportert 6 200 tonn fryst torsk, inklusiv filet, til en verdi av 249 millioner kroner. Det er en økning i volum på 21 prosent mens verdien økte 72 millioner kroner, eller 40 prosent, sammenlignet med juni i fjor.

Rekordverdier for klippfisk og saltfisk

Norge eksporterte 42 600 tonn klippfisk til en verdi av 1,9 milliarder kroner i første halvår. Det er en økning i volum på 2 prosent mens verdien økte med 85 millioner kroner eller 5 prosent sammenlignet med første halvår 2017. I juni ble det eksportert 6 900 tonn klippfisk til en verdi av 337 millioner kroner, en reduksjon i volum på 14 prosent mens verdien falt med 59 millioner kroner, eller 15 prosent, mot juni i fjor. 

Det ble eksportert 21 200 tonn saltfisk til en verdi av 1,1 milliard kroner i første halvår. Det er en økning i volum på 5 prosent mens verdien økte med 158 millioner kroner eller 18 prosent sammenlignet med første halvår 2017. I juni måned ble det eksportert 3 500 tonn saltfisk til en verdi av 166 millioner kroner. Det er en økning i volum på 20 prosent mens verdien økte med 39 millioner kroner eller 31 prosent sammenlignet med juni i fjor.

- Store volumer av klippfisk av sei kombinert med kraftig prisvekst på saltet hel og klippfisk av torsk med henholdsvis 12 og 14 prosent gjør at vi ser et rekordsterkt halvår for saltfisk og klippfisk. Prisveksten er drevet av redusert tilbud, en svak norsk krone og god etterspørsel i viktige markeder, sier Pettersen. 

Ned for sild og makrell

Norge eksporterte 138 000 tonn sild til en verdi av 1,2 milliarder kroner i første halvår. Det er en økning i volum på 3 prosent, mens verdien falt med 174 millioner kroner, eller 12 prosent, sammenlignet med første halvår 2017. Tyskland, Polen og Litauen var de største markedene for sild i første halvår.

I juni måned ble det eksportert 23 000 tonn sild til en verdi av 231 millioner kroner. Det er en nedgang i volum på 35 prosent, mens verdien falt med 71 millioner kroner, eller 24 prosent, sammenlignet med juni i fjor. 

- Med økte volumer de siste årene ser man i form av lavere priser effektene av manglende markedsadgang til Russland, vårt historisk viktigste sildemarked, sier Aandahl. 

Norge eksporterte 78 000 tonn makrell til en verdi av 1 milliard kroner i første halvår. Det er en nedgang i volum på 19 prosent, mens verdien falt med 194 millioner kroner, eller 16 prosent, sammenlignet med første halvår 2017. Japan, Sør-Korea og Kina var de viktigste markedene for makrell i første halvår. 

I juni ble det eksportert 6 900 tonn makrell til en verdi av 96 millioner kroner. Det er en reduksjon på 23 prosent i volum, mens verdien falt med 31 millioner kroner, eller 24 prosent, sammenliknet med juni i fjor. 

Ned for kongekrabbe, opp for reker

Norge eksporterte 679 tonn kongekrabbe til en verdi av 195 millioner kroner i første halvår. Det er en nedgang i volum på 4 prosent mens verdien økte med 3 millioner kroner, eller 2 prosent, sammenlignet med første halvår 2017.

For reker økte volumet med på 12 prosent til totalt 4 600 tonn, mens verdien økte med 23 prosent eller 69 millioner kroner til en total eksportverdi på 373 millioner kroner i første halvår 2018.

Mer informasjon og utfyllende opplysninger, finner du på Sjømatrådet sin side.