Fiskeridirektoratet mottok søknader fra i alt åtte konvensjonelle havfiskefartøy om å få delta i prøvefisket. Det var på forhånd bestemt at to fartøy skulle få delta i fisket, og selve utvelgelsen skjedde med loddtrekning. Da ble Nesbakk og Geir II valgt ut.

 

Linebåten Nesbakk er ein av dei som skal delta i prøvefisket.
Linebåten Geir II er ein av dei som skal delta i prøvefisket.

 

Les også;

Kartleggingsfiske ved Jan Mayen.

Spennende fiskeri ved Jan Mayen

Usikkert kvar Jan Mayen-torsken høyrer heime

 

Resultatet av loddtrekningen er som følger:

  1. Nesbakk, M-71-G
  2. Geir II, M-12-H
  3. Loran, M-12-G
  4. Østerfjord, H-123-AV
  5. Veidar, M-1-G
  6. Vonar, M-88-SØ
  7. O. Husby, M-161-AV
  8. Leinebris, M-505-HØ

 

De to første fartøyene på listen (Nesbakk og Geir II) har fått tilbud om deltakelse i fisket. Dersom disse fartøyene likevel ikke skulle ønske å delta, vil øvrige fartøy få tilbud om deltakelse i henhold til trekningslisten, skriver Fiskeridirektoratet.