Årsmøtet i Nortwest Fishery Organization, NAFO, ble gjennomført på nett og hovedsak på møtet i år var 3M torsk der forskerne anbefalte en drastisk nedgang i kvoten. Vitenskapskomiteen fremmet forslag om en totalkvote på bare 1.000 tonn i 2021. Hovedproblem er rekrutteringen til bestanden og at de store 2010-2012 kullene er i ferd med å dø ut. Eneste positive signalet var at antall ettåringer er middels.

 

Brexit


På grunn av at Storbritannia forlater EU hadde de også med seg en del av torskeandelen og havner på omtrent samme nivå som Norge (9,25%). EU er største interessent med i underkant av 50 prosent, mens Færøyene og Grønland (Danmark) er nest største. I tillegg har også Russland og Cuba mindre andeler.


Den norske torskekvoten var i 2019 på 1.619 tonn og ble tatt av to trålere. I år deltok to linebåter og kvoten som var på 789 tonn ble tatt.

 

Følgende er vedtatt for 2021:

  • Totalkvote 1500 tonn

  • Påbudt bruk av sorteringsrist i det direkte trålfiske etter torsk

  • Fiskeforbud 1. kvartal i 2021

 

Reker

Når det gjelder rekene i 3M ble det roll-over noe som innebærer at en har samme innsatsregime som i år. Anbefalt kvote i 2021 er ca. 5.448 tonn og medlemslandene kan fiske reker i 2.640 døgn neste år. For Norge sin del innebærer det 496 fiskedøgn. Etter det vi kjenner til så er det kun ett fartøy (canadisk) som har prøvd å fiske reker i år og de deltok i 1 døgn og fikk noen få kilo reker og mye små uer. Positiv rekruttering til rekebestanden kan gjøre denne attraktivt å fiske på i nær fremtid.
 
Reker 3L er fredet ut 2021.