Søknadsfristen er 28. februar, og det skal sendes inn et skjema for hvert fiskefartøy.

I søknaden skal det kun gis selskapsopplysninger, samt opplysninger om fiskefartøyet. Ved å sende inn skjemaet gis Garantikassen tillatelse til å hente inn fartøyets fangstverdi fra nære farvann hos Fiskeridirektoratet, og legge dette til grunn for beregning av kompensasjonen.

Det er satt av 255 millioner kroner ti ordningen.

Mer om ordningen finner du her.