Hele saken fra Forskning.no er gjengitt i sin helhet under.

 

Det var i 2012 at ideen først kom opp. Fisker Pål Roaldsnes på Mørekysten var skipper på trål og opplevde datidens krav til innrapportering og informasjonsinnhenting som lite brukervennlig.

– På vei ut til fiskefeltet brukte vi å ringe Kystvaktsentralen for å høre hvor det var satt ut fiskebruk, samt å melde inn hvor vi planla å sette trålen. Men da tråleren ankom fiskefeltet, viste seg svært ofte at informasjonen vi hadde fått av Kystvaktsentralen var for gammel og ikke til å stole på, sier Roaldsnes.

For trålfiskerne er det spesielt viktig at garnfiskerne ikke uforvarende setter bruket sitt for nært der det skal tråle, forklarer han.

På den tiden hadde Kystvaktsentralen manuell plotting av informasjonen i kart. Dette var en operasjon som var både tid- og ressurskrevende, og som resulterte i at fiskerne ikke fikk oppdatert informasjon.

– Tanken var at dersom vi kunne få et enkelt digitalt verktøy som viste oss aktive fiskebruk i sanntid, ville det hjelpe oss til bedre planlegging og færre konflikter i fiskefeltet, sier Roaldsnes.

 

Forenkling av fiskernes hverdag

Etter flere års jobbing er løsningen nå klar: Det digitale verktøyet FiskInfo samler informasjon som hjelper fiskerne ute i felt. Det ligger i portalen til Barentswatchog har blitt så pålitelig og godt at det fra nyttår ble obligatorisk å bruke for å innrapportere faste fiskeredskap.

Det er SINTEF Nord med prosjektleder Ståle Walderhaug som har ledet prosjektet fra start til mål. Han er takknemlig for Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) sitt initiativ og påtrykk, samt kunnskapen de har om næringa.

– Det første vi gjorde var å identifisere brukernes ønsker, samt gjennomgå hvilke tekniske funksjoner som kunne forenkle informasjonsflyten i fiskeflåten, sier han.

Dagens løsning gir mye informasjon: I tillegg til å se aktive fiskeredskaper og når brukene har blitt røktet, kan fiskerne se vær- og vinddata, bølgevarsel, hvor det drives seismikk og hvor det drives prøveskyting. De kan også se faste installasjoner fra andre næringer, for eksempel oppdrettsanlegg. Blant annet.

 

Mer enn han forestilte seg

Det interaktive verktøyet inneholder nå så mye data at prosjektlederen anbefaler selv å ta en titt. Er du ikke interessert i all informasjonen som ligger der, kan enkeltfunksjoner slås av og på.

Fisker Pål Roaldsnes er spesielt fornøyd med at du også finner kontaktinformasjon til båter, samt posisjonene deres.

– Dette er av svært stor verdi for oss når vi skal kommunisere med båtene ute på feltet, sier han.

Han mener at tjenesten har blitt det han hadde forestilt seg - og til og med litt mer.

– Sammenlignet med slik det var tidligere, sparer det oss for mye tid. Vi har informasjon som gir oss bedre beslutningsstøtte før og under fangst, samt at det forebygger konflikter på fiskefeltet.

 

En flerstegs reise

Første utviklingstrinn i FiskInfo-prosjektet ble utarbeidet i Red Rap. Dette var en e-post-funksjon som gjorde at Kystvaktsentralen kunne dra informasjon fra e-post over i kartet uten manuelt å måtte plotte det inn. Denne ble lansert på LofotFishing i 2013.