Ved bruk av offentleg tilgjengeleg statistikk fra Fiskeridirektoratet kring fangstverdiar, synleggjer Norsk Fiskerinæring at situasjonen for kystflåten under 15 meter kanskje ikkje er så ille som ein kan få inntrykk av gjennom lesnad av ulike media. Dette har ført til at utskjelling av redaktøren i Norsk Fiskerinæring.


Fiskebåt meinar denne artikkelserien er interessant for våre medlemmar, og ønskar velkomen ein faktabasert debatt.

Siste artikkel finn du her;  Norsk Fiskerinæring