Ifølge toktleder Aril Slotte har gytetoktet gitt gode resultater, og at de har sett mye sild langs hele kysten. Noe av forklaringen er at det har vært fint vær under hele toktet, som har ført til at forskerne har fått gode data.

Til Fiskeribladet sier Slotte at dette vil legge et godt grunnlag med tanke på neste års kvoteråd, men at det foreløpig er for tidlig å si hvilke utslag det vil gi. Han legger vekt på at hele toktet er gjennomført uten avbrudd på grunn av vær eller andre forhold.

Forskerne har dermed fått sikret seg godt datamateriale som vil ligge som grunnlag for videre kvoteråd. I tillegg har de observert mye sild hele veien, noe som også er inntrykket til fartøy som har fisket i området.

En viktig faktor i forhold til de kommende kvoterådene, er likevel hvilke årsklasser som er observert. Det vil ikke forskerne uttale seg om før observasjonene er systematisert.