Det er fredag 25. juni kommet en avklaring knyttet til den pågående innsigelsessaken vedrørende torsk utenfor 12 nautiske mil.

-Partene har ført en konstruktiv dialog over flere uker nå og det er avklart at sertifiseringsselskapet DNV vil komme med en anbefaling om videre tiltak knyttet til bifangst på uer. Det sier Tor Bjørklund Larsen, som på vegne av Fiskarlaget, salgslagene og Sjømatrådet arbeider med MSC-sertifikatene i norske fiskerier. Han sier videre at saken nå følges opp med en handlingsplan.

-Planen forankres i pågående arbeid med uer i både Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet. Vi vil nå se på hvordan bifangst kan reduseres ytterligere med tanke på videre oppbygging av bestanden, sier han.

Avklaringene innebærer at det utstedes et sertifikat som omfatter torsk utenfor 12 nautiske mil. Sertifikatet som omfatter torsk innenfor 12 nautiske mil fikk en forlengelse etter den aktuelle innsigelsen fra WWF. Nå når denne saken er lukket vil dette sertifikatet opphøre.

Ifølge Larsen vil dette trolig skje etter juli måned.