Det er FN sitt matvareprogram FAO, som har samla inn gjeldande kunnskapar om mikroplast og korleis det kan virke inn på menneske si helse, når det hamnar i matvarer. Rapporten er skrive av ei gruppe utvalde ekspertar, og legg grunnlaget for framtidige risikovurderingar.

I rapporten blir det mellom anna vist til den kraftige auken i bruk av plast i mange samanhengar. 40 prosent av plasten blir brukt i embalasje. Rapporten viser til at det er forska mykje på mikroplast og farane knytt til det. I denne rapporten har dei samla saman det som er den mest relevante kunnskapen.

 

Her kan du lese rapporten.