Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) har om lag 150 pågående FoU-prosjekter til enhver tid. Informasjon om avsluttede prosjekter legges nå ut en gang i kvartalet og FHF publiserer også en kort beskrivelse av hva som er hovedresultatene fra det enkelte prosjektet, sett i lys av hva som var målsettingen.

Hensikten med denne oversikten er å lette tilgjengeligheten til prosjektene – og ikke minst resultatene – og derved bidra til økt konkret nytte av dem for næringen, skriver FHF i en omtale knyttet til tilgjengeliggjøringen.

 

Ved å gå til FHFs nettsider, her – finner du oversikt over prosjektene og hovedresultatene derfra. I oversikten denne gangen finner du blant annet omtale av disse villfiskprosjektene:

  • Hvitfisk Fersk og fryst torskefisk
  • Utvikling av teknologi for kontinuerlig beregning av stabilitet ombord i kystfiskefartøy
  • Kunstig lys for å øke fangsteffektiviteten i teinefiske
  • Tilpassing av skånsom sløye- og kappemaskin for havgående flåte
  • Uttesting av ny modifisert kongekrabbeteine for et mer selektivt og bærekraftig krabbefiske
  • Formidling av kunnskap om saltmodning og holdbarhet på klippfisk
  • Pelagisk løft: Pilotlinje for filetering av makrell