Først ut er Fiskebåt Vest som fredag arrangerer sin årlige fiskerikonferanse i Ålesund, der også kvotemeldingen er et av temaene. Deretter følger Fiskebåt Nord med medlemsmøte om kvotemeldingen torsdag 18. august, og Fiskebåt Sør med et tilsvarende møte mandag 22. august.

Det var i starten av juli at Nærings- og fiskeridepartementent sendte ut på høring fire sentrale fiskeripolitiske tema som er under utredning:

  1. Rammebetingelser for den minste kystfiskeflåten
  2. Gruppeinndeling i kystfiskeflåten og relevante størrelsesbegrensninger
  3. Fordeling av strukturgevinst fra utløpt tidsbegrensning i strukturkvoteordningen
  4. Kvotefordeling for nordøstarktisk torsk og NVG-sild

Saksnotatene finnes på denne lenken.

Mer informasjon om møtene og påmelding finner du i kalenderen på fiskebat.no