Gytetoktet på norsk vårgytende sild (NVG-sild) gikk 14.–27. februar og dekket gytefeltene fra Møre til Troms.

– I fjor traff vi silda ved Haltenbanken, som også er mye lenger nord enn vanlig i midten av februar. Tidligere har silda ofte kommet seg sør til Buagrunnen på denne tiden, sier toktleder Are Salthaug, til nettsiden til Havforskningsinstiuttet.

Mesteparten av gytebestanden befant seg vest av Lofoten og Vesterålen. Forskerne anslår at bestanden er noe mindre enn det de så på fjorårets tokt.

Antallet i 2016-årsklassen, som er den dominerende årsklassen i bestanden og fiskeriet, er ifølge Salthaug redusert med 37 prosent sammenlignet med i fjor.

Ifølge Salthaug er dette innenfor forventningene gitt naturlig dødelighet og høyt fiskepress.

 

Du kan lese mer om toktet på nettsiden til Havforskningsinstituttet.

 

Fullstendig toktrapport (engelsk) finner du her.