Fiskebåt er svært kritisk til at samtlige NH90-helikopter er satt på bakken. Dette ble påpekt i et brev fra Fiskebåt til Forsvarsdepartementet i oktober.

I brevet vises det til at fiskere og sjøfolk som jobber i nordområdene forventer at det finnes en beredskap og i realiteten er det kun tilstedeværelse av kystvakt med helikopter som kan dekke behovet for snarlig hjelp.

I svaret fra Forsvarsdepartementet blir det vist til at vedlikeholdet av de helikopterne som er levert har vist seg å være større enn først forventet. Nå er det satt av 700 millioner kroner ekstra til å skaffe reservedeler, heter det i brevet.

Forsvaret mener likevel at det kommer til å bli bra etter hvert.

- Rapporter fra operativt personell tilsier at NH90 helikopterne er meget kapable og vil tilføre Forsvaret en betydelig kapasitet når alle helikopterne er mottatt og fullt ut operative, står det i svarbrevet.

Her kan du lese svarbrevet fra Forsvarsdepartementet

Les også;

Ingen helikopter på kystvaktfartøy