I brevet til NVE kommer det fram at Fiskebåt er bekymret for klimaendringenes påvirkning på livet i havet, og er enig i at det raskt må iverksettes tiltak for å redusere klimagassutslippene og eventuelle negative konsekvenser som følger.

- Vi erkjenner at fornybar energi kan være en del av denne løsningen. Samtidig må ikke en slik fornybar satsing forstyrre eller ødelegge for en bærekraftig forvaltning av bestandene i havet. Bestandene som høstes gir klimavennlig mat til verdens befolkning. I tillegg danner bestandene grunnlaget for eksistensen av norsk fiskerinæring, skriver Fiskebåt.

Fiskebåt viser til at fiskerinæringen også er en del av den grønne løsningen.

- Bestander trekker nordover til kaldere farvann, og landbruksområder tørker ut. Klimavennlig mat fra havet på den nordlige halvkule – herunder i norske havområder – kan bli viktigere enn noensinne, heter det i brevet.

Her kan du lese hel innspillsnotatet fra Fiskebåt.