- Ved å være først ute med hydrogen, så håper vi at nye Loran skal være et av fartøyene som danner grunnlaget for et grønt skifte innen fiskeri. Skal vi bygge en fremtidsrettet og moderne båt i dag, så vil vi gjerne sørge for at nybygget representerer den mest moderne, effektive og miljøriktige teknologien man kan få tak i, sier daglig leder Ståle Otto Dyb i Loran.

 

Nye Loran er designet av Skipsteknisk i Ålesund (Illustrasjon: Skipsteknisk.)

 

Hybridløsning

Fiskebåten vil være ute på havet i 4-6 uker i strekk og vil trenge flere energikilder for å dekke kraftbehovet sitt. Grunnideen for dette fartøyet er containerbasert lagring av hydrogen, to brenselceller á 185 kW og et batteri på 2000 kWh i tillegg til konvensjonelle dieselmotorer.

- Linefiske er det mest skånsomme fiskeriet både for fisk og havbunn, og med hydrogen som energibærer, kan vi også bli det mest miljøvennlige fiskefartøyet i dagens flåte. Vi håper da at vi kan bidra med å løfte pris og status for dette flotte produktet som er av ypperste kvalitet, sier Ståle Dyb.

Fartøyet vil bruke både diesel, batteri og hydrogen som energibærere og får en lengde på 70 meter som er noe lengre enn det som er vanlig for linefartøy. 

- Gasstankene er plassert bak rorhuset, og er nå desginet for trykkbasert hydrogen. Viss det viser seg å vere mer hensiktsmessig å heller bruke flytende hydrogen, eller annet drivstoff som ammoniakk, så vil det vere mulig å gjøre det med mindre justeringer. Dette er et utviklingsprosjekt der vi blant annet samarabeider med Sjøfartsdirektoratet om sikkerthet og regelverk. Dette vil nok pågå godt ut i neste år, sier Straume i Skipsteknisk.

 

- Viktig steg

For Enova er det viktigste med dette prosjektet å få demonstrert bruk av hydrogen i et havgående fiskefartøy.

- Selv om prosjektet ikke vil gi nullutslipp, anser Enova det likevel som et første viktig steg på veien, for å få demonstrert bruk av hydrogen og brenselceller i fartøy, sier adm. direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad, i en pressemelding fra Enova.

 

Nullutslippsdesign 

Fartøyet er designet av selskapet Skipsteknisk AS, som har fått støtte fra Innovasjon Norge til å utvikle et fleksibelt design i forhold til framtidig nullutslippsdrift. 

Designet er laget med tanke på energieffektivitet, gjenvinning av varme og mulighet for nullutslipps energibærer ved bruk av hydrogen. Prosjektet bidrar til kostnadsreduksjon, ikke minst for fiskefartøy som kan gjenbruke det fleksible designet. Dette er krevende å utvikle og har en høy kostnad for dette første prosjektet.

- Regjeringen ønsker å halvere utslippene fra skipsfarten innen 2030. For skip som beveger seg over lengre strekninger, peker hydrogen seg ut som en viktig energibærer. Det er derfor gledelig at fremoverlente aktører som Loran satser på utslippskutt gjennom innovative løsninger. Slik setter de Norge på kartet som først ute i verden med havgående fiskebåt på hydrogen, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

 

Vil gjerne bygge i Norge

Ingen vil foreløpig spekulere hva prisen blir på det nye fartøyet, men både reder Dyb og desgner Sraume ser det som en stor fordel om de kan lande på et norsk verft.

- Ja, det vil uten tvil være en stor fordel. Ikke minst siden dette er et utviklingsprosjekt, så er det en fordel at det er kort vei mellom reder og verft, sier Straume.