Totalt var det per 11. januar påmeldt totalt 104 kystfartøy. Siden det er påmeldt flere fartøy enn det som er hensiktsmessig for å få avviklet et fornuftig fiske, har Fiskeridirektoratet besluttet å begrense antall fartøy som får delta til maksimalt 19 kystfartøy. Med bakgrunn i loddtrekningen er det fastsatt utseilingsrekkefølge. Fartøy som ikke ønsker eller har mulighet for å delta, må snarest mulig skriftlig melde fra om dette til Norges Sildesalgslag, slik at neste fartøy på prioriteringslisten får mulighet for å delta i fisket, melder Fiskeridirektoratet.

De aktuelle fartøyene har beskjed om hvem som er trekt ut og hvordan de skal forholde seg.