Det vises til tidligere utsendt informasjon om de nye kravene for eksport til Kina. Som nevnt her oppfordres det om at alle fartøy med godkjenningsnummer fra Mattilsynet sørger for å registrere seg innen fristen den 8. januar 2021

Fartøy uten godkjenningsnummer – primærprodusenter – skal også listeføres, men for disse har Mattilsynet sørget for registrering. Det er lagt ut en liste for dette, se her: Nye krav ved eksport til Kina fra 1. januar 2021

Fiskebåt konstaterer at denne listen også inneholder fartøy med godkjenningsnummer fra Mattilsynet. For å unngå misforståelser presiseres det derfor at alle fartøy med godkjenningsnummer fra Mattilsynet aktivt må registrere seg selv om de står på listen som Mattilsynet har utarbeidet

Hovedregelen er at de som produserer varer av animalsk opprinnelse skal være godkjent av Mattilsynet. Godkjente virksomheter blir tildelt et godkjenningsnummer av Mattilsynet og listeført på deres nettsider.

Dersom man er i tvil om hvorvidt fartøyet er tildelt godkjenningsnummer eller ei anbefales det å ta kontakt med relevant avdelingskontor i Mattilsynet.